1 བཟོ་ལྟ་མཚུངས་པའི་རིས་དབྱིབས།

  • བསྡུ་ཉར།
  • ལྟ་གཟིགས། 14
  • དཔྱད་བརྗོད། 2
  • རྩིས་རིག་ཤེས་བྱའི་སྡོང་པོ། རིམ་པ་དང་པོ།
འཁྲབ་ཁྲིད་པ། རྩིས་རིག་ཤེས་བྱའི་སྡོང་པོ།
གཙོ་འཁྲབ་པ། རྩིས་རིག་ཤེས་བྱའི་སྡོང་པོ།
དུས་ཡུན། 15:41
འཁྲབ་སྟོན་དུས་ཚོད། 2016-8-11
འཁྲབ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད། དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་རྩིས་རིག་སློབ་ཁྲིད།

500

དཔྱད་བརྗོད་སྟོང་བར་བསྐྱུར་མི་རུང་།
བཤེར་ཡིག་ནོར་འདུག