མུའོ་པི་ཝུའུ་སི་ཐག་པ།

  • བསྡུ་ཉར།
  • ལྟ་གཟིགས། 3
  • དཔྱད་བརྗོད། 0
  • ཀྲུང་གོའི་ཚན་སྤེལ། རིམ་པ་བདུན་པ།
དུས་ཡུན། 02:41
འཁྲབ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད། ཀྲུང་གོར་ཚན་རིག་སྤེལ་བ་ཞེས་པའི་ཚན་རྩལ་སྐོར་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བརྙན་ཐུང་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་ཚན་རྩལ་ཚགས་པར་ཁང་དང་། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་གློག་བརྙན་འཕྲིན་སྒྱུར་སྐྲུན་ལྟེ་གནས་གཉིས་ཀྱིས་སྒྱུར་སྐྲུན་བྱས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་དང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཡོངས་འཛིན་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ལྟེ་གནས་གཉིས་ཀྱིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས།

500

དཔྱད་བརྗོད་སྟོང་བར་བསྐྱུར་མི་རུང་།
བཤེར་ཡིག་ནོར་འདུག
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག