ས་འཛིན་དཀར་པོ། མགོ་ལོག་རྒྱལ་མཚན། གངས་གྲོང་འཕགས་པ་སྐྱབས།

  • བསྡུ་ཉར།
  • ལྟ་གཟིགས། 7
  • དཔྱད་བརྗོད། 0
  • འབྲོག་སྐར། རིམ་པ་དང་པོ།
འཁྲབ་ཁྲིད་པ། ཤེར་བྷ།
གཙོ་འཁྲབ་པ། རྒྱལ་མཚན། འཕགས་པ་སྐྱབས།
དུས་ཡུན། 03:49
འཁྲབ་སྟོན་དུས་ཚོད། 2019-4-7
འཁྲབ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད། ས་འཛིན་དཀར་པོ། ཚིག འཕང་། དབྱངས། མགོ་ལོག་རྒྱལ་མཚན། གཞས་པ། མགོ་ལོག་རྒྱལ་མཚན་དང་། གངས་གྲོང་འཕགས་པ་སྐྱབས།

500

དཔྱད་བརྗོད་སྟོང་བར་བསྐྱུར་མི་རུང་།
བཤེར་ཡིག་ནོར་འདུག
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག