ལས་ཀྱི་སྨིན་དྲུག ཤེར་བསྟན། མེ་ཏོག་ལྷ་མོ།

  • བསྡུ་ཉར།
  • ལྟ་གཟིགས། 1260
  • དཔྱད་བརྗོད། 0
  • དགེ་སྒྲོལ།0803198 རིམ་པ་བཅུ་བ།
དུས་ཡུན། 03:49
འཁྲབ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད། ལས་ཀྱི་སྨིན་དྲུག ཚིག གངས་དཔལ། དབྱངས། དྲུང་མཚོ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། ལེན་མཁན། ཤེར་བསྟན། མེ་ཏོག་ལྷ་མོ།

500

དཔྱད་བརྗོད་སྟོང་བར་བསྐྱུར་མི་རུང་།
བཤེར་ཡིག་ནོར་འདུག
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག